Farmaceutyczny developer generyków – JV produktowe. Ułożenie warunków współpracy pomiędzy polskim producentem a developerem leków generycznych w Europie Zachodniej.