Zrealizowane transakcje

Photon Energy a.s. - Producent energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. Dokument Informacyjny Debiut na NewConnect.

Grupa spożywcza – JV pomiędzy kanadyjskim inwestorem branżowym i polskim przedsiębiorcą. Ułożenie i wynegocjowanie warunków transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i skoordynowanie closingu.

Producent oleju rzepakowego i margaryny. Połączenie czterech firm z sektora, należących do polskiego przedsiębiorcy i międzynarodowej grupy przemysłowej notowanej na giełdzie w Nowym Jorku, w jedną firmę notowaną na GPW.

Polski producent generykow – zakup rosyjskiej firmy farmaceutycznej w Rosji. Skonstruowanie, wynegocjowanie i zamkniecie transakcji przejęcia rosyjskiej firmy przez czołową polską firmę farmaceutyczną wraz z grupą inwestorów finansowych.

Farmaceutyczny developer generyków – JV produktowe. Ułożenie warunków współpracy pomiędzy polskim producentem a developerem leków generycznych w Europie Zachodniej.

Farma wiatrowa – Projekt Joint Venture. Skonstruowanie i wynegocjowanie warunków transakcji pomiędzy polskim przedsiębiorcą i międzynarodowym inwestorem strategicznym.

 

BGS Energy Plus a.s. - Producent biogazu w Republice Czeskiej. Dokument Informacyjny Debiut na NewConnect

iCom Vision Holding a.s. - Dostawca mobilnych rozwiązań w Czechach i na Słowacji. Dokument Informacyjny Debiut na NewConnect.

Organizacja finansowania dla spółki z sektora konfekcji damskiej.