Organizacja finansowania dla spółki z sektora konfekcji damskiej.